Un sito dedicato al Morzeddhu

'U morzeddhu? Cosa cara!
Ccu li durci no' lu cangi,
cà ti senti recrijara
pemma fai lu mungi-mangi.
Pipareddhu e dijuneddhi,
suffritteddhu e brodu russu
sunnu cosi scicchi e beddhi,
mi nd' inchiera sempa 'u mussu.