Un sito dedicato al Morzeddhu

M'atri cosi capitani
Catanzaru fannu beddhu:
'a Villetta, i ficundiani,
l'illustrissimu morzeddhu.
'U morzeddhu? Cosa cara!
Ccu li durci no' lu cangi,
cà ti senti recrijara
pemma fai lu mungi-mangi.
Pipareddhu e dijuneddhi,
suffritteddhu e brodu russu
sunnu cosi scicchi e beddhi,
mi nd' inchiera sempa 'u mussu.

Poesia di Giovanni Sinatora (1877-1937)